AXIOLOGI       RAPPORTER       HUR TÄNKER DU?       AXIOLOGER       FÖR KONSULTER       KALENDER       OM PRO4PRO   

Årlig uppdatering för att behålla sitt certifikat

För att garantera att nivån på konsulternas kompetens hålls på en hög nivå, särskilt för tolkning och återföring, gäller certifieringen för 1 år i taget. Varje år måste ett visst antal klientrapporter återföras för att konsulten ska kunna förnya sitt certifikat. Varje år hålls också en kompetenshöjande heldagskonferens som är obligatorisk. Kostnaden för den är den enda årliga, fasta och obligatoriska kostnaden.


© Profile4Professionals Sweden AB | Kungsgatan 29, 4 tr, 111 56 Stockholm | Tel: 08-525 051 33 | info@pro4pro.se
© 2014 Easy Business CMS by Easy Business Sweden AB | Logga in
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord